Het hoogste niveau in schaderegeling, inspectie en advies

Schade-expertise

Onze schade-expertise bestaat uit het inspecteren van technische schades en het instellen van een onderzoek naar de omstandigheden, oorzaak en omvang van een schade. De omvang wordt begroot en in overleg met de betrokken partijen vastgesteld. Het uitdiepen van de schuldvraag, de contractuele verhoudingen en de aansprakelijkheidsaspecten zijn een essentieel onderdeel van het onderzoek. Alle onderzoeksresultaten worden gerapporteerd en geïllustreerd met foto’s en/of tekeningen. Aan de hand van het definitieve rapport kan de opdrachtgever bepalen of er wel of geen schade uitgekeerd dient te worden.

De specialisten van TOP Expertise behandelen met name kwesties in de sectoren bouw, infra, werktuigbouw en installatietechniek.

In voorkomende gevallen kunnen wij optreden als Loss-adjuster. Naast het vaststellen van de omvang van de herstelkosten, wordt dan aan de hand van de polisvoorwaarden bepaald welk deel van de kosten onder de polis gedekt zou kunnen zijn. Het van toepassing zijnde eigen risicobedrag wordt op het schadebedrag in mindering gebracht en het uit te keren schadebedrag wordt aan de opdrachtgever gerapporteerd.

Onze schade-expertise richt zich vooral op:

  • Constructie All Risk verzekeringen (CAR)
  • Aansprakelijkheidsverzekeringen voor Bedrijven/Personen
  • Transport/montageverzekeringen
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen
  • Aansprakelijkheid werkmaterieel 
  • Casco werkmaterieel
  • Machinebreuk en WAM-verzekeringen
  • Transportverzekeringen