Het hoogste niveau in schaderegeling, inspectie en advies


Opstal / Inboedel / CAR / AVB / Rechtsbijstand

Specialismen: algemene bouwkunde, metselwerk, lekkages, heiwerken, funderingen, herstelkostencalculaties, diefstal-/vandalismeschades, scheurvorming en verzakkingen.