Het hoogste niveau in schaderegeling, inspectie en advies


Rechtsbijstand
Specialismen: scheurvorming aardbevingsschade, verzakkingen, algemene bouwkunde, diverse bouwgebreken, opleverpunten, meer-/minderwerk, rechtsbijstand en contra-expertise.