Het hoogste niveau in schaderegeling, inspectie en advies


Rechtsbijstand / Vooropnames / AVB / Werkmaterieel / WAM

Specialismen: materiaalkunde, algemeen bouwkundige details, verven en coatings, dakbedekkingen, constructies, metselwerk, heiwerken, funderingen, herstelkostencalculaties, scheurvorming en verzakkingen.