•  Kantoor Rotterdam
  •  Kantoor Zwolle
  • IBAN: NL24 ABNA 0504 6789 06
  • KvK: 50258990

Schade-expertise

Onze schade-expertise bestaat uit het inspecteren van technische schades en het instellen van een onderzoek naar de omstandigheden, oorzaak en omvang van een schade. De omvang wordt begroot en in overleg met de betrokken partijen vastgesteld. Het uitdiepen van de schuldvraag, de contractuele verhoudingen en de aansprakelijkheidsaspecten is een essentieel onderdeel van het onderzoek. Alle onderzoeksresultaten worden gerapporteerd en geïllustreerd met foto’s en/of tekeningen. Aan de hand van het definitieve rapport kan de opdrachtgever bepalen of er wel of geen schadepenningen uitgekeerd dienen te worden.

De specialisten van TOP Expertise behandelen met name kwesties in de sectoren bouw, infra, werktuigbouw en installatietechniek.

Voor enkele van onze opdrachtgevers treden wij ook op als Loss-Adjusters.
Naast het vaststellen van de omvang van de herstelkosten wordt dan aan de hand van de polisvoorwaarden bepaald welk deel van de kosten onder de polis is gedekt. Het van toepassing zijnde eigen risicobedrag wordt op het schadebedrag in mindering gebracht en het uit te keren schadebedrag wordt aan de opdrachtgever gerapporteerd.

Onze schade-expertise richt zich vooral op Constructie All Risk verzekeringen (CAR), Aansprakelijkheidsverzekeringen voor Bedrijven/Personen, Transport/montageverzekeringen, Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, Aansprakelijkheid werkmaterieel, Casco werkmaterieel, Machinebreuk en WAM-verzekeringen.

https://www.topexpertise.nl/wp-content/uploads/2015/12/shutterstock_13613656-e1450880828780.jpg

International loss adjusters & surveyors