Het hoogste niveau in schaderegeling, inspectie en advies

Ing. Edwin van Bekkum NIVRE-re

EVB@topexpertise.nl | 06 – 53 65 23 59


Vooropnames / Hoogtemetingen / Trillingsmetingen / CAR / AVB / Werkmaterieel.

Specialismen: algemene bouwkunde en civiele techniek, hout, metselwerk, heiwerken, funderingen, damwanden, dijken, herstelkostencalculaties, diefstal-/vandalismeschades, scheurvorming en verzakkingen.