•  Kantoor Rotterdam
  •  Kantoor Zwolle
  • IBAN: NL24 ABNA 0504 6789 06
  • KvK: 50258990

Hoogtemetingen

Door bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater kunnen zettingen in de omgeving optreden. Het is belangrijk om voorafgaand aan werkzaamheden de nulsituatie van fragiele of op staal gefundeerde bouwwerken in hoogte vast te leggen. Tijdens en na de werkzaamheden kunnen eventuele zettingen dan worden gemonitord.

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden ter plaatse van de hoeken van bouwwerken in de gevels hoogtemerken aangebracht die ten opzichte van een vast punt in de nabije omgeving worden ingemeten (al dan niet ten opzichte van NAP). Bij iedere herhalingsmeting worden de voor de nul- en controlemeting aangebrachte hoogtemerken opnieuw ingemeten. De gemeten waarden en hoogteverschillen zullen in een resultatenoverzicht worden bijgezet. Door middel van herhalingsmetingen kan op eenvoudige wijze worden gecontroleerd of er sprake is van zettingen.

Voor het uitvoeren van hoogtemetingen zullen wij projectspecifieke offertes uitbrengen.

https://www.topexpertise.nl/wp-content/uploads/2015/12/shutterstock_245133061-e1450881192204.jpg

INTERNATIONAL LOSS ADJUSTERS & SURVEYORS