•  Kantoor Rotterdam
  •  Kantoor Zwolle
  • IBAN: NL24 ABNA 0504 6789 06
  • KvK: 50258990

TOP Expertise BV is toegelaten tot de kamer van het NIVRE

De Kamer Werkgevers is een platform van werkgevers waar de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus, taxatiebureaus, en expertisediensten verenigd zijn.
De Kamer Werkgevers houdt zich onder meer voor en met haar leden bezig met gemeenschappelijke werkgeverszaken, gericht op de registratie van de medewerkers en houdt zij zich bezig met actuele zaken zoals tenders, mededingen, nieuwe wetgevingen en internationale ontwikkelingen bij de Europese Federaties FUEDI, FEMAS en FIEA.
Tenslotte is het een taak toe te zien op het profileren van  NIVRE Calamiteiten & Projecten als het adres voor schaderegistratie bij rampen.
logo_nivre
https://www.topexpertise.nl/wp-content/uploads/2015/12/bouwplaats.jpg

International loss adjusters & surveyors