•  Kantoor Rotterdam
  •  Kantoor Zwolle
  • IBAN: NL24 ABNA 0504 6789 06
  • KvK: 50258990

Vooropname

Als preventieve maatregel biedt een deskundige vooropname, uitgevoerd door een onafhankelijk expertisebureau, uitkomst!

Vooropnames verdienen zich ruimschoots terug en voorkomen eindeloze discussies over onterechte maar ook terechte schadeclaims.

Een vooropname wordt door TOP Expertise uitgevoerd vanuit het oogpunt van een schade-expert. Dit bevordert de afwikkeling van een schadeclaim, ook zonder tussenkomst van een verzekeraar.

Over de kwaliteit van een opnamerapport dient geen twijfel te bestaan. Onze opnames worden uitgevoerd conform de voorschriften van het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts).Onze experts zijn ingeschreven in het bouwkundig opnameregister van het NIVRE.

Bij een vooropname vindt een visuele inspectie aan het betreffende pand plaats en worden de geconstateerde gebreken door middel van tekst en foto’s vastgelegd.
Voor aanvang van uw werkzaamheden (zoals grondwerken, aantrillen van zandlagen, heiwerkzaamheden, intrillen/trekken van damwanden, onttrekken van grondwater, sloopwerkzaamheden e.d.) geven wij u graag advies over de noodzakelijkheid van een vooropname.

Voor een vrijblijvende afspraak, offerte of advies kunt u contact opnemen via de contactpagina.

https://www.topexpertise.nl/wp-content/uploads/2015/12/shutterstock_51463618-e1450880901651.jpg

INTERNATIONAL LOSS ADJUSTERS & SURVEYORS