•  Kantoor Rotterdam
  •  Kantoor Zwolle
  • IBAN: NL24 ABNA 0504 6789 06
  • KvK: 50258990

Trillingsmetingen

Tijdens werkzaamheden waarbij “hevige” trillingen verwacht kunnen worden, is het raadzaam trillingsmeters te plaatsen op belendende bouwwerken. Woningen, bedrijfspanden, tuinmuren en alle overige soorten bouwwerken kunnen voorzien worden van een bemande of onbemande trillingsmeter. Middels sms-functie worden de uitvoerende partijen op de hoogte gebracht van de trillingsniveaus. Op deze wijze kan beoordeeld worden of trillingen binnen de toelaatbare grenzen van de SBR-richtlijn zijn gebleven. Gedurende de werkzaamheden adviseren wij u of en hoe de werkzaamheden aangepast kunnen worden om trillingen te verminderen. TOP Expertise beschikt over eigen, gekalibreerde trillingsmeters.

Voor het uitvoeren van trillingsmetingen zullen wij projectspecifieke offertes uitbrengen.

https://www.topexpertise.nl/wp-content/uploads/2015/12/shutterstock_86461948-e1450880985146.jpg

INTERNATIONAL LOSS ADJUSTERS & SURVEYORS