•  Kantoor Rotterdam
  •  Kantoor Zwolle
  • IBAN: NL24 ABNA 0504 6789 06
  • KvK: 50258990

Schaderegeling

U als opdrachtgever, woningcorporatie of vastgoedbeheerder heeft een aannemer opdracht verstrekt tot renovatie van een wooncomplex in bewoonde toestand.
Ondanks dat u en de aannemer zo veel mogelijk inspanningen leveren om schades te voorkomen, is de kans aanwezig dat er onvoorziene omstandigheden zijn waardoor er toch schades ontstaan.
De schadeclaims waar u mee wordt geconfronteerd, kunnen terecht zijn maar zijn soms ook onterecht. Hoe dan ook… de claims dienen te worden geregeld.

Uw aansprakelijkheidsverzekering rekent een hoog eigen risico, de regeling van kwestie(s) neemt te veel tijd in beslag, of sterker nog, u wilt aan het eind van het verzekeringsjaar geen negatieve premiestatistiek.

U ontzorgen is onze taak! TOP Schaderegeling inspecteert en regelt voor u de schade en handelt deze vervolgens af met de bewoner(s)/uw huurder. Wij regelen de schade tegen een vast / overeengekomen tarief.

https://www.topexpertise.nl/wp-content/uploads/2015/12/v2-shutterstock_347632556-1-e1450950491894.jpg

INTERNATIONAL LOSS ADJUSTERS & SURVEYORS