Het hoogste niveau in schaderegeling, inspectie en advies


Vooropnames / Claimshandling / Bouwkundige inspecties  

Specialismen: algemene bouwkunde, heiwerken, funderingen, damwanden, dijken, herstelkostencalculaties, scheurvorming (aardbevingsschade) en verzakkingen.
Bouwkundige keuringen, conditiemetingen NEN2767 en akoestische woningonderzoek in het kader van geluidshinder.