•  Kantoor Rotterdam
  •  Kantoor Zwolle
  • IBAN: NL24 ABNA 0504 6789 06
  • KvK: 50258990

Actueel

Herziene werkwijze TOP Expertise als gevolg van Coronavirus

Eerder ontving u reeds bericht van ons dat wij ons 10-jarig jubileum – dat wij in Blijdorp zouden vieren – uitstellen. Inmiddels hebben wij ook onze werkwijze met betrekking tot onze expertisebezoeken / inspecties ten gevolge van het Coronavirus en de daarmee gemoeide maatregelen en richtlijnen vanuit de Rijksoverheid aangepast en de nodige maatregelen getroffen. Wij stellen uiteraard betrokkenen bij nieuwe expertisebezoeken op de hoogte van de maatregelen die wij als TOP Expertise nemen. De maatregelen zijn als volgt:

  • Onze experts werken vanuit huis, alle dossierstukken zijn digitaal beschikbaar, dus geen beletsel m.b.t. de voortgang van dossierbehandeling.
  • Experts komen op afspraak naar kantoor, indien nodig.
  • Secretariaat is aanwezig en bemant het kantoor, zodat verzending van correspondentie gewoon doorgaat, wij zijn 24/7 bereikbaar en inzetbaar.
  • Er wordt geen bezoek op kantoor ontvangen.
  • Afspraken / expertisebezoeken en inspecties worden gepland in overleg met partijen. Dat betekent bij een bezoek, dat onze medewerkers geen handen schudden, gepaste afstand bewaren en zich beperken tot het hoogstnoodzakelijke overleg op locatie. In dat geval vragen wij om 1 contactpersoon daarvoor aan te wijzen en van die persoon aan te geven, dat deze vrij is van verkoudheidsklachten.
  • Waar een expertisebezoek niet direct nodig is, wordt behandeling op afstand georganiseerd, zodat een verzekerde in ieder geval verder kan – bijvoorbeeld met het herstel van een schade – en niet nog verder wordt gehinderd. Uiteraard zullen wij u daaromtrent informeren.
https://www.topexpertise.nl/wp-content/uploads/2015/12/bouwplaats.jpg

International loss adjusters & surveyors